Programează-te

DentalQ

Program

Luni - Vineri: 08:00 - 20:30
Sâmbătă: 08:00 - 14:00
Duminică: Închis

Termenii și condițiile au fost actualizate ultima dată la 7 septembrie 2023.

1. Introducere
Acești Termeni și condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să aveți obligații prin contracte suplimentare legate de relația dvs. cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. În cazul în care orice prevederi ale contractelor suplimentare intră în conflict cu orice prevederi ale acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor avea control și vor prevala.

2. Obligativitatea
Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui site web, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții stabilite mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În anumite cazuri particulare, vă putem solicita, de asemenea, să vă dați acordul explicit.

3. Comunicarea electronică
Utilizând acest site web sau comunicând cu noi prin mijloace electronice, sunteți de acord și recunoașteți că putem comunica cu dvs. în format electronic pe site-ul nostru web sau trimițându-vă un e-mail, și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, comunicările și alte comunicări pe care vi le furnizăm în format electronic îndeplinesc orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la cerința ca aceste comunicări să fie în scris.

4. Proprietatea intelectuală
Noi sau licențiatorii noștri deținem și controlăm toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra site-ului web și asupra datelor, informațiilor și altor resurse afișate de către sau accesibile în cadrul site-ului web.

4.1 Toate drepturile sunt rezervate

Cu excepția cazului în care conținutul specific impune altfel, nu vi se acordă o licență sau orice alt drept în temeiul drepturilor de autor, al mărcilor comerciale, al brevetelor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală. Acest lucru înseamnă că nu veți utiliza, copia, reproduce, executa, afișa, distribui, încorpora în orice mediu electronic, modifica, inversa ingineria, decompila, transfera, descărca, transmite, monetiza, vinde, comercializa sau comercializa orice resurse de pe acest site web sub orice formă, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, cu excepția și numai în măsura în care este stipulat altfel în reglementările de drept imperativ (cum ar fi dreptul de a cita).

5. Proprietatea terților
Site-ul nostru web poate include hyperlink-uri sau alte referințe la site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu revizuim conținutul site-urilor web ale altor părți care sunt legate de acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web vor fi supuse Termenilor și condițiilor aplicabile ale respectivelor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt neapărat împărtășite sau aprobate de noi.

Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Dumneavoastră vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii conexe ale terților. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daună, indiferent de modul în care a fost cauzată, care rezultă din divulgarea de către dvs. către terțe părți a informațiilor personale.

6. Utilizarea responsabilă
Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și permise de acești Termeni, de orice contracte suplimentare încheiate cu noi, precum și de legile, reglementările și practicile online general acceptate și orientările din industrie. Nu trebuie să utilizați site-ul nostru web sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui materiale care constau în (sau sunt legate de) programe informatice rău intenționate; să utilizați datele colectate de pe site-ul nostru web pentru orice activitate de marketing direct sau să desfășurați activități de colectare sistematică sau automată a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru web.

Este strict interzisă implicarea în orice activitate care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului web.

7. Depunerea ideilor
Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate proprietate intelectuală proprie pe care doriți să ni le prezentați, cu excepția cazului în care am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de confidențialitate. Dacă ne-o dezvăluiți în lipsa unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, neexclusivă și fără redevențe pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice mediu existent sau viitor.

8. Încetarea utilizării
Putem, la discreția noastră exclusivă, să modificăm sau să întrerupem în orice moment accesul, temporar sau permanent, la site-ul web sau la orice Serviciu de pe acesta. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru o astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dvs. sau a utilizării site-ului web sau a oricărui conținut pe care l-ați partajat pe site-ul web. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și/sau orice conținut la care ați contribuit sau pe care ați ajuns să vă bazați, sunt pierdute definitiv. Nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți, sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți, nicio măsură de restricționare a accesului pe site-ul nostru web.

9. Garanții și răspundere
Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude orice garanție implicită prin lege care ar fi ilegal să fie limitată sau exclusă. Acest site web și întregul conținut de pe site-ul web sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile” și pot include inexactități sau erori tipografice. Ne declinăm în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al conținutului. Nu oferim nicio garanție că: acest site web sau conținutul nostru va satisface cerințele dumneavoastră;
acest site web va fi disponibil în mod neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.
Nimic de pe acest site web nu constituie sau nu este menit să constituie un sfat juridic, financiar sau medical de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, ar trebui să consultați un profesionist adecvat.

Următoarele prevederi ale acestei secțiuni se vor aplica în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă și nu vor limita sau exclude răspunderea noastră în ceea ce privește orice aspect pentru care ar fi ilegal sau ilegal să ne limităm sau să ne excludem răspunderea. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv orice daune pentru pierderea profiturilor sau a veniturilor, pierderea sau coruperea datelor, a software-ului sau a bazei de date, sau pierderea sau afectarea proprietății sau a datelor) suferite de dumneavoastră sau de o terță parte, care rezultă din accesul sau utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web.

Cu excepția cazului în care un contract suplimentar prevede în mod expres contrariul, răspunderea noastră maximă față de dvs. pentru toate daunele care decurg din sau sunt legate de site-ul web sau de orice produse și servicii comercializate sau vândute prin intermediul site-ului web, indiferent de forma de acțiune legală care impune răspunderea (indiferent dacă este vorba de contract, echitate, neglijență, comportament intenționat, delict sau altfel), va fi limitată la prețul total pe care ni l-ați plătit pentru a achiziționa astfel de produse sau servicii sau pentru a utiliza site-ul web. O astfel de limită se va aplica în ansamblu tuturor reclamațiilor, acțiunilor și cauzelor de acțiune de orice fel și natură.

10. Confidențialitate
Pentru a accesa site-ul nostru web și/sau serviciile noastre, este posibil să vi se ceară să furnizați anumite informații despre dvs. ca parte a procesului de înregistrare. Sunteți de acord că toate informațiile pe care le furnizați vor fi întotdeauna exacte, corecte și actualizate.

Am elaborat o politică pentru a răspunde oricăror preocupări legate de confidențialitate pe care le puteți avea. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate și Politica noastră privind cookie-urile.

11. Restricții la export / Conformitate juridică
Este interzis accesul la site-ul web din teritorii sau țări în care Conținutul sau achiziționarea produselor sau Serviciilor vândute pe site este ilegală. Nu aveți voie să utilizați acest site web cu încălcarea legilor și reglementărilor privind exportul din România.

12. Atribuirea
Nu aveți voie să cesionați, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, către o terță parte, fără acordul nostru prealabil în scris. Orice pretinsă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă și neavenită.

13. Încălcări ale acestor Termeni și condiții
Fără a aduce atingere celorlalte drepturi pe care le avem în temeiul acestor Termeni și condiții, dacă încălcați în vreun fel acești Termeni și condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a soluționa încălcarea, inclusiv suspendarea temporară sau permanentă a accesului dvs. la site-ul web, contactarea furnizorului dvs. de servicii de internet pentru a solicita ca acesta să vă blocheze accesul la site-ul web și/sau inițierea unei acțiuni în justiție împotriva dvs.

14. Despăgubire
Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați de orice pretenții, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de confidențialitate. Ne veți rambursa prompt daunele, pierderile, costurile și cheltuielile noastre legate de sau care decurg din astfel de reclamații.

15. Renunțare
Neexecutarea oricăreia dintre dispozițiile stabilite în acești Termeni și condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste dispoziții și nu va afecta validitatea acestor Termeni și condiții sau a oricărui Acord sau a oricărei părți a acestora, sau dreptul de a aplica ulterior fiecare dispoziție.

16. Limba
Acești Termeni și condiții vor fi interpretați și interpretați exclusiv în limba engleză. Toate notificările și corespondența vor fi redactate exclusiv în această limbă.

17. Întregul acord
Acești Termeni și Condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile, constituie întregul acord dintre dumneavoastră și Dentalq Medical S.R.L. în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web.

18. Actualizarea acestor termeni și condiții
Putem actualiza acești Termeni și condiții din când în când. Este obligația dvs. să verificați periodic acești Termeni și condiții pentru modificări sau actualizări.

Data furnizată la începutul acestor Termeni și condiții este cea mai recentă dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și Condiții vor intra în vigoare în momentul în care aceste modificări vor fi postate pe acest site web. Utilizarea în continuare a acestui site web după publicarea modificărilor sau a actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării de către dvs. de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și condiții.

19. Alegerea legii și a jurisdicției
Acești Termeni și Condiții vor fi guvernate de legile din România. Orice litigiu legat de acești Termeni și Condiții va fi supus jurisdicției instanțelor din România. În cazul în care o instanță sau o altă autoritate consideră că o parte sau o prevedere a acestor Termeni și Condiții este invalidă și/sau inaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiva parte sau prevedere va fi modificată, eliminată și/sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să dea efect intenției acestor Termeni și Condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

20. Informații de contact
Acest site web este deținut și operat de Dentalq Medical S.R.L..

Ne puteți contacta cu privire la acești Termeni și Condiții prin intermediul paginii noastre de contact.

21. Descărcați
De asemenea, puteți descărca Termenii și Condițiile noastre în format PDF.

Nu ai rezervat consultatia gratuita ?

Mai ai o sansa!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

*Oferta valabila doar pentru pacientii noi!

Felicitari!

Ai castigat o 

CONSULTATIE GRATUITA

Ora
Minute
Secunde

Profita Acum si Beneficiezi de una dintre cele 5 Consultatii Gratuite pentru clienti noi. Completeaza Formularul si te vom contacta noi pentru a programa consultatia.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

*Oferta valabila doar pentru pacientii noi!